Các đơn vị bảo trợ và các đơn vị tài trợ

Đơn vị tổ chức

Hamy Academy

EVmedia.eu

Các đơn vị bảo trợ

Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu

Liên hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại VQA

Đơn vị tài trợ Kim cương

Đơn vị tài trợ Bạch kim

Đơn vị tài trợ vàng

Đơn vị tài trợ bạc

Đơn vị tài trợ đồng

EV360

Tamda Foods

The Bless restaurant Berin

VietCare

Vinh supermarket

Đơn vị đối tác

Các đơn vị bảo trợ truyền thông

TamdaMedia.eu

Kênh Việt

Viet-bao.de

Viethome.co.uk

Vietinfo.eu

Vietnamese Family Partnership

Séc-Việt

Thời báo Việt-Đức

Văn hóa và Phát triển

Hiệp hội Nails Việt tại UK

Các đóng góp khác

Ảnh miễn phí từ Vecteezy.com