Đi lại trong London

  • Để không bị mất phí chuyển tiền tệ nhiều cho ngân hàng, chúng ta nên có tài khoản và thẻ của Revolut hoặc Wise

  • Để đi lại trong London chúng ta cần mỗi người 1 thẻ ngân hàng, khi bước vào cần chạm thẻ (Touch in), khi đi ra khỏi bến tàu điện đừng quên chạm thẻ (Touch out), nếu không sẽ bị trừ nhiều tiền; trẻ em dưới 10 tuổi được miễn phí

  • Sử dụng Google maps, Here (có offline maps)

  • Nếu sử dụng nhiều data nên mua sim rẻ ví dụ Smarty