Kết quả cuộc thi Hội họa

Kết quả năm 2023

- Hạng mục A1 (từ 5 đến 12 tuổi):

Giải nhất: Emily Hương - Ly Vũ (UK)

Giải nhì: Vũ Đỗ Phương Thảo (UK)

Giải ba: Vũ Quốc Bảo (UK)

Giải khuyến khích: Darren Khoa Lê (UK)


- Hạng mục A2 (từ 13 đến 20 tuổi):

Giải nhất: Nguyễn Thị Hiền Thảo (Italy)

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Anh (UK)

Giải ba: Vũ Quỳnh Anh (UK)